Anvendelse:

Miljøvenligt fast brændsel til åbne pejse, ovne, fyrkedler til multibrændstof og samt andre varmeovne til fast brændsel Kan anvendes som: Basisbrændsel, optænding og supplerende brændsel ved brug af kul/koks og træ.

Sammensætning:

Fremstillet udelukkende af savsmuld, flis og spåner af bøg og eg, fri for uønskede urenheder. Briketter er dannede under højt tryk og er karakteriserede ved høj kompakthed og stor vægtfylde sammenlignet med naturtræ (bøg, eg, ask) med et kontrolleret fugtindhold på op til 10% (skovtræ har et fugtindhold på op til 50%)..

Produktegenskaber:

  • Nem og ren opbevaring (ingen forekomst af træinsekter)
  • Intet behov for tørring, træbriketterne er parat til at komme direkte i brændeovnen.
  • 1 ton briketter svarer til 2,2 kubikmeter tørret (ca. 2 år) brænde (bøg, eg, birk, ask)
  • Antænder nemt på grund af lavt fugtighedsindhold
  • Gør det muligt hurtigt at opnå den ønskede temperatur i rummet
  • Brænder med en klar flamme uden røg
  • Afsætter ikke tjære i skorstensskakter og -rør
  • Langvarige gløder og varme er idelle til lange kolde aftener og nætter.
  • Efter afbrænding er der et meget lavt askeindhold (indeholder ikke urenheder i form af bark og sand),
  • Rent, ideelt økonomisk brændsel af høj kvalitet, som garanterer en stabil brændeproces.

Tekniske data:

 

Testede egenskaber (mærkning) Testmetode Enhed Resultat
Totalt fugtighedsindhold QWL/PB-B/7/02/B:2009 % jusqu’à 10
Askeindhold QWL/PB-B/7/03/B:2009 % jusqu’à 0,9
Brændværdi QWL/PB-B/7/04/B:2009 kJ/kg min. 16200
Totalt svovlindhold PN-G-04584:2001 % 0,01

Ensartet høj produktkvalitet garanteres gennem løbende kvalitetskontrol i eget professionelt laboratorium.
Kvaliteten af hver brikettepakke er bekræftet af Barlineks prægede logo.

Storpakning

96 pakker a 10 kg med en samlet vægt af 960 kg pakket på en EUR-palle 1200 x 800 mm

Pakning

Briketterne er pakket i 10 kg pakker med krympeplast og pallen er svøbt i strækfilm, og sikret med 4 bånd samt beskyttet foroven og forneden med plastic.

Transport

Briketter transporteres i lukkede køretøjer.

Placering og lastbeskyttelse sker i henhold til transportbestemmelserne for vejtransport.


KV ENERGI VORES PARTNER I DANMARK

KV Energi er et handelsfirma som siden 2006 har importeret og forhandlet træpiller og briketter fra Barlinek i Polen.Vores primære kundekreds er B2B og har derfor ingen salg til private.
KV Energi sælger pallevarer og big bags via et forhandlernet i Danmark og Tyskland. Der er dog stadig områder, hvor vi ikke er repræsenteret, så er du en seriøs forhandlere af træpiller og/eller briketter, som kunne være interesseret i at blive forhandler, af Barlinek produkter er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne.
Back to top